Sida1
Nyheter
Jobb
Bostäder
Regionen
Business
Öresundsbron

.


Hej student!

I regionen erbjuds en mängd olika utbildningsvägar i ett intellektuellt stimulerande klimat. Samarbete mellan institutioner på bägge sidor av sundet ökar ytterligare möjligheterna i både val och genomförande av utbildning. Därtill kan "närheten till allt" bidra till att både studier och fritid blir mer givande här än på många andra håll.

Här följer några vettiga länkar till information

Studera.nu Informationssidor och katalog för högskolestudier.
CSN Centrala StudiestödsNämnden.
Gymnasieguiden Sök studievägar.
Socrates EU:s program för utbildning.
Studentguiden För studenter och andra vid Lunds universitet.
Syoguiden Vägledningar till utbildning och yrke.
VHS Verket för högskoleservice, antagningsfrågor.
Öresundsguiden Länkar till utbildning och arbete i regionen.

Universitet och högskolor:
Danmarks tekniske univ. KGS.Lyngby
Lantbruksuniv. i Alnarp
Medicon Valley
Svensk-dansk samsatsning forskning och utveckling inom medicinområdet.
Roskilde universitet
Universitetssjukhuset
MAS, Malmö
World Maritime University Akademisk sjöfartsutbildning.
Øresundsuniversitetet Samarbetsorgan för universitet och högskolor i regionen.
Högre utbildning i Norden
Förteckning över Nordens samtliga universitet och högskolor.
Folkhögskolornas inform.tjänst
/O^O\

Evenemang
Restauranger
Shopping
Kultur-fritid
Resvägar
Hotell-camp

Länkguide

.


Copyright Sund1 © 2003