Sida1
Nyheter
Jobb
Bostäder
Studier
Business
Öresundsbron

.


Till regionens kommuner >
 

Evenemang
Restauranger
Shopping
Kultur-fritid
Resvägar
Hotell-camp

Länkguide

.

I Öresundsregionen har människor funnit sin hemvist och försörjning sedan långt tillbaka i tiden.
Läs om regionens historia och om dess fornminnen.

Region är ett begrepp som fått ökad användning i och med framväxten av EU, men även på andra håll i världen blir regioner allt mer påtagliga. Ländernas gränser minskar i betydelse medan de regionala sambanden ökar.
I regioner över nationella gränser behöver broar byggas mellan ländernas samhällsfunktioner och över skillnader i lagstiftning m.m.

Öresundsbron har blivit den påtagliga symbolen för de samförståndsbroar som byggs i regionen. Främsta nyttan med bron är förstås att förkorta restider och därmed göra det möjligt för många att arbeta, bo, studera och göra inköp på vilken sida av sundet de vill.

Från broinvigningen 2000

Med Öresundsegionen har man tidigare avsett Skåne län och Hovestadsregionen. Ett område med totalt c:a 3 miljoner invånare. Enligt senare definition omfattar regionen Skåne län, Sjælland med kringliggande öar och Bornholm.
~~~~~~~
Kartor, översikter
 
Øresundskomiteen
Regionalt samarbetsorgan för utveckling och integration.
Øresundsinfo Arbets- och levnadsvillkor i grannlandet; svenska / danska.
Øresundsstatistik Statistik över befolkning, arbetsmarknad, priser m.m i regionen.
Swedensite Skåne Om skånne med lokala länkar
_______/\_/\_______


Copyright Sund1 © 2003