Sida1
Nyheter
Jobb
Bostäder
Studier
Regionen
Business

.


Öresundsbron

Öresundsförbindelsen består av en fyrfilig motorväg och två spår för tåg. Den totala längden är nästan 16 km. Hälften utgörs av Öresundsbron mellan Lernacken sydväst om Malmö och den konstgjorda ön Peberholm söder om Saltholm. Vägsträckan på ön är 4 km och tunneln till Kastrup på den danska sidan är 4 km.


~~~~~~  

Invigningen
Drottning Margarethe II och kung Carl XVI Gustaf förklarade gemensamt broförbindelsen öppnad. Svenska och danska statsministrarna medverkade i ceremonin. Invigningen sändes direkt i TV till ett 30-tal länder. Kl 23.00 lördagkvällen den 1 juli år 2000 började biltrafiken rulla.

Fakta om förbindelsen
Resvägar och broavgifter
Broinvigningen 1 juli 2000
Regionens historia


Planer på broförbindelser över Öresund har funnits i mer än 100 år. Redan under 1940-talet började det förslag som nu blivit bro ta form. Ett problem i brodiskussionerna under 1950 talet var det faktum att Sverige hade vänstertrafik och att Danmark hade högertrafik. I dansk skämtpress föreslogs denna lösning. (Blaeksprutten 1952)

1991 kom de svenska och danska regeringarna överens om en bro- och tunnelförbindelse. Fyra år senare påbörjades muddringsarbetet i Öresund. I december 1997 lades den första brosektionenen på plats.


Så här långt hade man kommit med bron i juli 1998.

Här byggdes pylonerna upp. Bild från sjösidan i sept -98

På den danska sidan formades en halvö för tunnelmynningen.

Högbrodelen var klar i april -99.

Den 14 augusti 1999 var sista sektionen av Öresundsbron på plats. Därefter har körbanor, skyltar, belysning m.m. samt betalstationen vid Lernacken iordningsstälts till invigningen 1 juli.

 


Evenemang
Restauranger
Shopping
Kultur-fritid
Resvägar
Hotell-camp

Länkguide

.


Copyright Sund1 © 2000


Sida1
Nyheter
Jobb
Bostäder
Studier
Regionen
Business

.


Motorvägen E20 går på brons övre plan, järnvägen går på det undre. Gångtrafik, cykling och mopedåkning är ej tillåten, men cykel kan tas med på Öresundstågen. Vagnarna är anpassade för att cyklar lätt ska kunna köras in. Moped kan inte tas med.

Närmaste järnvägsstation innan bron är Svågertorp i Malmö. På den danska sidan är det Kastrup.

Betalstation för bilar från båda hållen finns på den svenska sidan vid Lernackens påfart till bron. (Om broavgift m.m.)

~~~~

Ölandsbron som stod klar 1972 var en tid Europas längsta bro. Den är drygt 6 km lång och c:a 13 meter bred. Öresundsbron är nära 8 km och har en bredd på c:a 30 m.

Öresundsbron räknas som världens längsta snedkabelbro i sitt slag med både järnväg och motorväg.

Brons högsta höjd är c:a 70 m. Den segelfria höjden under bron är 55 m. De fyra pylonerna som bär upp högbrodelen är 204 m höga. Avståndet mellan pylonparen är 490 m.

Stora Bältbron mellan Fyn och Sjælland är i vissa avseenden större. Pylonerna i den östra bron mäter 254 m. Avståndet mellan pylonparen är drygt 1,6 km. Östbron är dock enbart för biltrafik, medan tågtrafiken där går i tunnel. (Storebæltsbroen)

Tunneln i Öresundsförbindelsen är världens till volymen största sänktunnel. Den består av fyra tunnelrör, två för tåg och två för bilar, en i vardera riktningen, samt en servicegång. Tunnlarna är alltid upplysta.

Intressanta brolänkar

Evenemang
Mat-dryck
Handel
Nöjen-fritid
Resvägar
Hotell-camp

Länkguide

.


Copyright Sund1 © 2000-2003